Språktjänster

Tolkar och översättare i ryska

Vi kan direktleverera auktoriserade översättningar mellan svenska och ryska samt tillsätta muntliga uppdrag med de högst kompetenta, erfarna och meriterade auktoriserade tolkarna i ryska språket inom branschen.

Vi förmedlar även tjänster av auktoriserad översättare från ryska, ukrainska och vitryska till svenska.

Apostillebolaget har även ett unikt kontaktnät för utbildade tolkar i bristspråk som talas i f.d. Sovjetrepublikerna: ukrainska, georgiska, azerbajdzjanska m.fl.

Förbättring av texter och översättningar

Vi arbetar med olika typer av korrekturläsning, språkgranskning och redigering. Vi lokaliserar texter enligt era specifika ändamål.

Sammanställning av skrivelser

Apostillebolaget erbjuder hjälp mer formulering av diverse förfrågningar och enklare juridiska texter såsom fullmakt, överklagande av myndighetsbeslut, ansökning, CV eller personligt brev.

Lokalisering

Vi anpassar olika sorts texter till de svenska och/eller ryska realia, så att texterna upplevs som autentiska och relevanta för målgruppen. Vi arbetar även med lokalisering av hemsidor, där vi skapar ett optimalt innehåll för er verksamhet.