Legalisering

Vad är legalisering?

Legalisering är en procedur genom vilken äktheten av en handling som utfärdats i Sverige bestyrks och handlingen får en legal status utomlands, och vice versa.

Vad är skillnaden mellan legalisering och apostillering?

Apostillering är den vanligaste formen av legalisering och innebär en förenklad legaliseringsprocedur tillämplig i länderna som anslutit sig till Apostillekonventionen. I praktiken kallar man ofta för ”legalisering” alternativ procedur när apostillering inte är möjlig.

Legaliseringen är en mer invecklad procedur som kräver minst två steg: bestyrkning av den svenska handlingens äkthet vid Utrikesdepartementet, Handelskammaren eller hos Notarius Publicus och bestyrkning av dess äkthet vid utländska konsulatet.

En viktig skillnad från apostillering också är att man får legalisera inte bara myndighetshandlingar utan även andra handlingar och privata skrivelser, t.ex. bolagshandlingar, fullmakter och intyg.

Hur hjälper vi på Apostillebolaget?

Vi finner en helhetslösning anpassad just för era behov med hänsyn till olika länders krav och realia. Ni lämnar in handlingen hos oss och får den klar för utresa.