Dokumenthantering

Här erbjuder Apostillebolaget ett brett spektrum av tjänster relaterade till processandet av olika handlingar och dokument. Många upplever att arbete med papper är besvärligt. Vi tycker dock att det är hur roligt som helst!

Låt oss göra jobbet åt er!

Hjälp med ifyllning av blanketter och formulär

Apostillebolaget är ett företag med hög kännedom av svenska och ryska realia. Vi hjälper våra kunder med att hitta rätt blanketter och fylla i dem i enlighet med gällande krav.

Informationssökning och analys av myndighetskrav

På ert uppdrag kan vi ta reda på vilka dokument som krävs vid olika förfaranden i Sverige eller i de rysktalande länderna. Ni får vårt stöd under hela processen.

Hjälp med validering av utländska betyg

Apostillebolaget hjälper med förberedelse av era betygsdokument och/eller examensbevis inför validering.

Hjälp med anmälningar till utbildningar på olika nivåer

Vi hjälper med anmälningar till studier vid komvux, folkhögskolor, yrkesskolor, högskolor och universitet. Vi analyserar behörighetskrav och urvalskriterier samt förklarar vilka eventuella kompletteringar behövs i ert fall.