Apostille

Vad är en apostille?

Apostille är en standardiserad stämpel på en handling som intygar handlingens äkthet. Stämpeln är giltig i de länder som skrivit på Konvention om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar, Haag den 5 oktober 1961, s.k. Apostillekonventionen.

Enligt den kan en apostille utfärdas på handlingar, som ska uppvisas i ett annat konventionsland. Om en handling försetts med apostillestämpeln krävs inget ytterligare godkännande från utrikesministerium eller konsulat.
Sverige har anslutit sig till Konventionen den 1 maj 1999. Från och med 1 januari 2005 är enbart notarius publicus auktoriserad att utfärda apostille.

Hur ser en apostille ut?

Apostille är egentligen en mall med standardiserad text där notarius fyller i uppgifterna från handlingen. Apostilletexten kan sitta på en riktig rektangulär stämpel eller på ett klistermärke och fyllas i för hand. Det vanligaste dock idag är en ifyllbar apostillemall på datorfil, då man får stämpeln som utskrift på en A4-sida.

Vilka handlingar får apostilleras?

• Det ska vara en handling utfärdad på en myndighet
• Handlingen ska vara en originalhandling eller en bestyrkt arkivkopia som likställs med original (t.ex. dom, registreringsintyg, dödsbevis)
• Handlingen ska svara stämplad alt. ha en tydlig myndighetslogo som kan likställas med en stämpel
• Handlingen ska vara undertecknat av en handläggare med hans eller hennes läsliga namnförtydligande

OBS! Inte alla handlingar kan apostilleras. Det är främst myndighetshandlingar som får förses med apostille. Apostille på handlingar med svenskt ursprung kan utfärdas bara i Sverige. Mer om apostille kan man läsa i Konventionens handbok.

Vilka handlingar får apostilleras?

• Det ska vara en handling utfärdad på en myndighet
• Handlingen ska vara en originalhandling eller en bestyrkt arkivkopia som likställs med original (t.ex. dom, registreringsintyg, dödsbevis)
• Handlingen ska svara stämplad alt. ha en tydlig myndighetslogo som kan likställas med en stämpel
• Handlingen ska vara undertecknat av en handläggare med hans eller hennes läsliga namnförtydligande

OBS! Inte alla handlingar kan apostilleras. Det är främst myndighetshandlingar som får förses med apostille. Apostille på handlingar med svenskt ursprung kan utfärdas bara i Sverige. Mer om apostille kan man läsa i Konventionens handbok.

Vilka länder accepterar apostille?

Både utfärdandelandet och mottagandelandet ska ha undertecknat Apostillekonventionen. En uppdaterad förteckning över länder som har anslutit sig till Apostillekonventionen finns på Haag-konferensens webbplats.