Apostille & legalisering

Behöver du presentera en svensk handling inför en utländsk myndighet? Glöm inte då att legalisera den, innan du hunnit resa ut från Sverige. Legaliseringen innebär att en handlings äkthet intygas, så att handlingen blir juridiskt giltig även utomlands.

Vi guidar dig för att välja rätt form av legalisering – den allra vanligaste är apostille – och tar dina handlingar till den bäst lämpade Notarius Publicus eller till UD.

Apostillebolagets koncept innebär: kompetent, snabb och smidig service – individuell approach – rimliga priser – tillgänglighet och flexibilitet.  Vi spar din tid, energi och pengar genom att välja ett korrekt legaliseringsförfarande.

Tolkar & översättare

Vi har direkt tillgång till de mest kompetenta rättstolkar, auktoriserade tolkar och translatorer som arbetar med ryska språket. Dessutom förmedlar vi tolk- och översättningstjänster i andra språk. Vi språkgranskar, korrekturläser och redigerar dina texter.

Läs mer

Dokumenthantering

Vi erbjuder vår hjälp med att formulera texter och skrivelser, fylla i diverse blanketter, förbereda ansökningshandlingar, söka information och förklara myndigheternas krav. Vi möjliggör för våra kunder friktionsfria och effektiva myndighetskontakter.

Läs mer

Lokalisering

Vi anpassar olika sorts texter till de svenska och/eller ryska realia, så att texterna upplevs som autentiska och relevanta för målgruppen. Vi arbetar även med lokalisering av hemsidor, där vi skapar ett optimalt innehåll för er verksamhet.

Läs mer

Kontakta oss

Bifoga fil, max 10 Mb